JZY/T-CA2629GT
  • 产品详情

JZY/T-CA2629GT
  -后进风铝包边钢化玻璃面板 
  -扁钢哑光搪瓷炉架 
  -方形后进风不锈钢水盘 
  -铸铁炉头,圆孔凸花纹陶板 
  -脉冲点火,离子熄火保护

  热负荷(KW):左3.2 右3.2 
  点火方式:高压脉冲点火 
  产品尺寸(mm):760×440×140 
  开孔尺寸(mm):665×355

上一页 下一页